Kan ik met een wilsverklaring alles zelf bepalen?

In een wilsverklaring kun je vastleggen welke medische handelingen je juist wel of niet wil dat artsen op je toepassen. Meestal volstaat het om vast te leggen wat je niet wilt. Je kunt niet zomaar alles vastleggen. Wat de mogelijkheden zijn kun je het beste even zoeken op internet. Er is veel te vinden over een wilsverklaring. In dit artikel geven je meer informatie over de mogelijkheden van een wilsverklaring en hoe je er een kunt opstellen. Daarnaast geven we je praktische tips die je helpen om ervoor te zorgen dat je verklaring ook gerespecteerd wordt. Lees snel verder en ontdek hoe jij je verklaring zelf kunt opstellen.

Bepaal welke medische behandelingen je wel en niet wilt

Zoals gezegd kun je in een wilsverklaring vastleggen dat je bepaalde behandelingen juist wel of juist niet wilt ondergaan. Het volstaat om vast te leggen wat je niet wilt. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat je geen bloedtransfusie wilt ondergaan of dat je niet wilt dat je gereanimeerd wordt. Heb je specifieke wensen en weet je niet of die passen in een verklaring. Zoek op internet of neem contact met ons op. We helpen je graag verder bij het vastleggen van je wensen op medisch gebied. Je kunt niet zomaar alles vastleggen. Het leven van een mens wordt beschermd in Nederland.

Maak je familie deelgenoot van je wensen

In een wilsverklaring leg je vast wat je wilt dat artsen niet bij je doen als je dat zelf niet meer kunt aangeven. Die verklaring overhandig je aan je huisarts en deze zorgt ervoor dat de verklaring in je medisch dossier staat zodat alle medici weten wat je wensen zijn. We raden je aan om die wensen ook met je naasten te delen, Niet alleen zodat ze op de hoogte zijn, maar ook zodat ze, in geval van nood, je wensen ook voor je kunnen bewaken en communiceren met je behandelend arts. Het is een soort extra veiligheid om je belangen te behartigen als je zelf niet meer in staat bent om dat te doen.

Verschil euthanasieverklaring en wilsverklaring

Er is een verschil tussen een wilsverklaring en een euthanasieverklaring. De eerste legt je wensen vast met betrekking tot medische handelingen. In een euthanasieverklaring leg je vast onder welke omstandigheden je gebruik wilt maken van je recht op het laten beƫindigen van je leven als je ondraaglijk lijdt en er geen uitzicht meer is op verbetering van je situatie. Als je beide wilt vastleggen is het noodzakelijk om 2 verschillende documenten op te stellen. Je kunt dan ook aangeven of je gebruik wilt maken van actieve of passieve euthanasie en onder welke omstandigheden.

Pas met een handtekening is de wilsverklaring rechtsgeldig

Let er op dat je wilsverklaring pas geldig is als deze voorzien is van je naam en een handtekening, dit geldt overigens ook voor een euthanasieverklaring. Zonder dat is het document niet rechtsgeldig en hoeven artsen je wensen niet te respecteren. Check dan ook altijd of het document dat je aan je huisarts geeft is ondertekend. De verklaring geldt ook alleen voor jou persoonlijk en voor niemand anders.